Föreningen Rock & Rona är en ideell förening med säte i Malmö.

 Föreningens ändamål är att erbjuda en plattform för musik, gemenskap & stötta musikscenen i Skåne.


Medlemskap

Som medlem stöttar du föreningens ideella arbete.
Medlemskapet kostar 20 kronor för ett kalenderår.
Du som har fyllt 16 år kan bli medlem.

Alla intäkter från medlemskap och biljettförsäljning går till att arrangera det årliga evenemanget, stötta banden och de aktörer som deltar på rockfesten.

I medlemskapet ingår

Inbjudan och förtur till att köpa biljett till rockfesten som föreningen anordnar. Vara en del av att skapa en grym rockfest. Livemusik, gött häng och härlig festivalstämning i Skåne!

Fred, kärlek & rock n’ roll!

Vi är här för att vi älskar musik och gemenskap. Vi har nolltollerans mot trakasserier och kränkande beteende. S exism, rasism och homofobi hör inte hemma.
Bara en massa kärlek och rock n’ roll!


Utträde ut föreningen
Medlem som bryter mot föreningens stadgar, åsidosätter sina skyldigheter, genom att exempelvis inte betala medlemsavgiften, inte följa fattade beslut, motarbeta föreningens intressen eller skadar föreningen, får uteslutas av styrelsen. 

Stadgar och villkor hittar du här.

 

Fred, kärlek & rock n’ roll!

Rock & Rona stöttar rockscenen i Skåne i samarbetar med